Max Picard citáty

Max Picard foto

2   1

Max Picard

Dátum narodenia: 5. jún 1888
Dátum úmrtia: 3. október 1965

Max Picard bol švajčiarsky maliar.„Mlčanie je prirodzený základ, na ktorom sa utvára nadprirodzenosť viery.“

„Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikaldom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté.“

Podobní autori