Jean le Rond d’Alembert citáty

Jean le Rond d’Alembert fotka
0   0

Jean le Rond d’Alembert

Dátum narodenia: 16. november 1717
Dátum úmrtia: 29. október 1783
Ďalšie mená: D'Alembert

Jean le Rond d'Alembert bol francúzsky filozof, matematik, fyzik a astronóm, osvietenec, encyklopedista, napísal úvod encyklopédie, v ktorom sa zamýšľal nad vznikom vied a významom technického pokroku.

Spolu s Diderotom redigoval matematickú časť encyklopédie Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers . Keď útoky na encyklopédiu vrcholili, vzdal sa z opatrnosti spolupráce, ale nezostal mimo filozofického hnutia. Pokúsil sa opísať vznik a vývoj poznania a klasifikovať vedy, pričom sa opieral o Francisa Bacona. D'Alembert bol senzualistom a popieral poznateľnosť vecí. Dušu považoval za nezávislú od hmoty. Uznával existenciu boha ako tvoriacej substancie.

Zaoberal sa teóriou gravitácie a pohybom nebeských telies. Vypracoval teóriu pohybu Mesiaca.

Citáty Jean le Rond d’Alembert

„Nothing is more incontestable than the existence of our sensations; …“

—  Jean le Rond d'Alembert

in the Discours préliminaire de l’Encyclopédie http://fr.wikisource.org/wiki/Discours_pr%C3%A9liminaire_de_l%E2%80%99Encyclop%C3%A9die.
Kontext: Nothing is more incontestable than the existence of our sensations;...

Dnešné výročie
Mark Twain fotka
Mark Twain198
americký autor a humorista 1835 - 1910
Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde336
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Winston Churchill fotka
Winston Churchill88
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965
Jonathan Swift fotka
Jonathan Swift44
anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745
Ďalších 22 výročí