Franz Fischer citáty

8   0

Franz Fischer

Franz Fischer - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Franz Fischer


„Sme takmer všetci dobrí, pokiaľ nás to nič nestojí.“

„Keď niekto žije príliš dlho, stráca právo na to, aby za ním smútili vo chvíli smrti.“


„Ľudia sú malé obláčiky, ktoré sa vytvárajú, prechádzajú a rozpadajú sa, bez toho, aby v najmenšej miere zmenili meteorologické podmienky.“

„Kto nie je schopný urobiť niečo pre druhých, má prinajmenšom povinnosť podieľať sa na ich utrpení bez ďalších poznámok.“

„Strašní ľudia vytvárajú strašné podmienky, ktoré zasa vytvárajú strašných ľudí.“

„Možnosť, že Boh neexistuje, ešte nie je dôvodom, aby sme verili v ľudí.“

„Egoista môže mať paradoxné prianie zomrieť skôr ako ľudia, ktorí mu slúžia, aby nezostal bez pomoci.“

„Niektorí ľudia tak klamú, že im nemožno veriť ani opak toho, čo hovoria.“