Franz Fischer citáty

8   0

Franz Fischer

Franz Fischer - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Franz Fischer


„Niektorí ľudia tak klamú, že im nemožno veriť ani opak toho, čo hovoria.“

„Egoista môže mať paradoxné prianie zomrieť skôr ako ľudia, ktorí mu slúžia, aby nezostal bez pomoci.“


„Strašní ľudia vytvárajú strašné podmienky, ktoré zasa vytvárajú strašných ľudí.“

„Sme takmer všetci dobrí, pokiaľ nás to nič nestojí.“

„Možnosť, že Boh neexistuje, ešte nie je dôvodom, aby sme verili v ľudí.“

„Kto nie je schopný urobiť niečo pre druhých, má prinajmenšom povinnosť podieľať sa na ich utrpení bez ďalších poznámok.“

„Ľudia sú malé obláčiky, ktoré sa vytvárajú, prechádzajú a rozpadajú sa, bez toho, aby v najmenšej miere zmenili meteorologické podmienky.“

„Keď niekto žije príliš dlho, stráca právo na to, aby za ním smútili vo chvíli smrti.“