David Ben Gurian citáty

David Ben Gurian foto

3   0

David Ben Gurian

David Ben Gurian - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty David Ben Gurian


„Láska sa stáva tým viac záležitosťou tela, čím viac prehlasuje, že je len záležitosťou duše.“

„Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.“

„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším.“