David Ben Gurian citáty

David Ben Gurian foto

3   0

David Ben Gurian

David Ben Gurian - chýba nám detailnejší popis autora.„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším.“

„Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.“

„Láska sa stáva tým viac záležitosťou tela, čím viac prehlasuje, že je len záležitosťou duše.“