António de Oliveira Salazar citáty

António de Oliveira Salazar fotka
0   0

António de Oliveira Salazar

Dátum narodenia: 28. apríl 1889
Dátum úmrtia: 27. júl 1970

António de Oliveira Salazar bol portugalský politik, ktorý bol v rokoch 1932 až 1968 ministerským predsedom Portugalska v roku 1951 krátko aj jeho prezidentom.

Narodil sa ako posledné z 11 detí do chudobnej rodiny. Študoval na teologickom seminári v rokoch 1900 až 1914 a chcel sa stať kňazom, ale seminár opustil a začal študovať ekonómiu na univerzite v Coimbre.

V roku 1928 sa stal po prevrate Antónia de Fragoso Carmona v roku 1926 ministrom financii. V roku 1932 sa stal ministerským predsedom v Carmonovej vláde. Počas jeho vlády došlo k zákazu socialistických, komunistických a fašistických politických strán. Roku 1933 zaviedol novú ústavu, ktorá mu zaručovala široké právomoci a nastolila autoritatívny režim. V tom istom roku vyhlásil "Estado Novo" , plán, ktorý mal za úlohu pozdvihnúť životnú úroveň Portugalska, ktoré bolo v tom čase jednou z najchudobnejších zemí Európy.

V období občianskej vojny v Španielsku podporoval Franca z obavy pred komunizmom. V druhej svetovej vojne vyhlásilo Portugalsko neutralitu, vo vojne bolo iba s Japonskom, ktoré obsadilo Východný Timor. Vo vojnovom období taktiež poskytlo Azory spojencom.

V roku 1949 sa pod Salazarovým vedením Portugalsko stalo členom NATO, čím sa zapojilo do boja proti komunizmu počas Studenej vojny. Portugalsku bola ponúknutá pomoc v rámci Marshallovho plánu, no bola odmietnutá. Roku 1951 sa stal nakrátko prezidentom, no sám chápal túto funkciu len ako dočasnú a po zvolení Francisca Craveira Lopesa odstúpil.

Roku 1968 utrpel vážne zranenie mozgu, pri páde z kresla. Ostal mu titul ministerského predsedu, no prezident Américo Thomazem ho zbavil pracovných povinností.

Zomrel 27. júla 1970 v Lisabone, kde sa konala aj posledná rozlúčka s ním a po nej bolo jeho telo prevezené do rodného mesta a tam bolo aj pochované. Wikipedia

Citáty António de Oliveira Salazar

„Those who can, must obey.“

—  António de Oliveira Salazar

Cited in My memories: things of times gone, Volume 3 - Page 13; of Cunha Leal - Published by C. Leal, 1966 Leal, 1966

„No one has to thank me for accepting the burden, because it is so big sacrifice for me to please or I would not do for kindness to anyone. I do this to for my country, as a duty of conscience, coldly, calmly completed.“

—  António de Oliveira Salazar

In the speech over as Finance Minister, Speeches, Volume 1 - Page 3; of António de Oliveira Salazar, Oliveira Salazar - Published by Coimbra Editora, 1945

„The day I leave the power, inside my pockets will only be dust.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Salazar: biographical study - page 383; of Franco Nogueira - Published by Atlantis Publishing, 1977

„Teach your children to work, teach your daughters modesty, teach all the virtue of economy. And if not make them saints, at least make them Christians.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Salazar: biographical study - page 285; of Franco Nogueira - Published by Atlantis Publishing, 1977

„All for the nation, nothing against the nation.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Salazar: biographical study - page 122; of Franco Nogueira - Published by Atlantis Publishing, 1977

„Portugal was born in the shadow of the Catholic Church and religion, from the beginning it was the formative element of the soul of the nation and the dominant trait of character of the Portuguese people.“

—  António de Oliveira Salazar

Salazar: speeches, notes, reports, theses, articles and interviews, 1909-1955: Anthology - Page 212; of António de Oliveira Salazar - Published by Editorial Vanguarda, 1955 - 361 pages

„The discussions have revealed the mistake, but not explained the problem, since even if you know what you will understand it for democracy.“

—  António de Oliveira Salazar

Speeches, Volume 4 - Page 250; of António de Oliveira Salazar - Published by Coimbra Editora, 1935 - 391 pages

„To Angola, quickly and with strength!“

—  António de Oliveira Salazar

On April 13, 1961, quoted in Salazar: biographical study - page 154; of Franco Nogueira - Published by Atlantis Publishing, 1977

„I have the grace of providence to be poor.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Salazar and his time - Page 98; of César de Oliveira - The Official Publisher, 1991 ISBN 9726920876, 9789726920878 - 237 pages

„Who is not patriotic can not be considered Portuguese.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Political ideology of the state Salazar - Page 22, by Jorge Campinos - Published by Portugalia Editora, 1975 - 65 pages

„Do not discuss God and his reason, does not discuss the motherland and the nation.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in From myth to romance: a reading of the Gospel according Saramago - Page 76, of Conception Flores - Published by Publisher of UFRN, 2000 - 239 pages

„The United Nations is useless…and also harmful. It is a land that flowers demagoguery with a bunch of newborn countries, devoid of any tradition.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Memories of an unfinished war: Canada, the United States and the decolonization process in Angola, page 153; By Manuel Francisco Gomes; Collaborator Alberto João Jardim; Published by Edições Colibri, 2006, ISBN 9727725945, 9789727725946, 241 pages

„State is the nation socially organized.“

—  António de Oliveira Salazar

Speeches, Volume 4 - Page 181; of António de Oliveira Salazar - Published by Coimbra Editora, 1935 - 391 pages

„In politics, what appears is.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Salazar seen the Brazilian anthology of texts of Brazilian and Portuguese authors: anthology of texts of Brazilian and Portuguese authors of Armando Pinto - Published by Editor-Felman Rego, 1962 - 186 pages, Page 83

„Half a dozen slaps the time.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in The fascist Salazar: Salazar and national-syndicalism: the story of a conflict, 1932-1935 - page 90, of John Medina - Published by Livraria Bertrand, 1978 - 249 pages

„I know what I want, and where to go.“

—  António de Oliveira Salazar

Quoted in Salazar: biographical study - page 339; of Franco Nogueira - Published by Atlantis Publishing, 1977

„Definitely, decisively, the Nation, for us…and even for them.“

—  António de Oliveira Salazar

Speeches, Volume 4 - Page 278; of António de Oliveira Salazar - Published by Coimbra Editora, 1935 - 391 pages

„God, Homeland, Family.“

—  António de Oliveira Salazar

Slogan of the Salazar regime, Times, Narrativase fiction: The Invention of Si - Page 176; of Elizeu Clementino de Souza; EDIPUCRS Publisher, ISBN 857430591X, 9788574305912

Dnešné výročie
Božena Němcová fotka
Božena Němcová35
česká spisovateľka 1820 - 1862
Vladimír Iljič Lenin fotka
Vladimír Iljič Lenin28
ruský politik, viedol Októbrovú revolúciu 1870 - 1924
George Orwell fotka
George Orwell45
anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950
Franz Grillparzer fotka
Franz Grillparzer28
rakúsky dramatik a spisovateľ 1791 - 1872
Ďalších 14 výročí