10 motivačných citatov z knihy Pobozkajte žabu

aneta12
16. apríl 2017

Kouč Brian Tracy čitateľom knihy Pobozkajte žabu ukázuje, ako viditeľne sa zlepší ich život, ak zmenia svoje negatívne myslenie na pozitívne.

1. Veci nie sú dobré alebo zlé, takými ich robí naše myslenie.
2. Ľudia obviňujú okolnosti z toho, akí sú. Ja na okolnosti neverím. Tí, ktorí v živote niečo dokázali, sú tí, ktorí vstanú a hľadajú priaznivé okolnosti, a keď ich nedokážu nájsť, vytvoria ich.
3. Nič veľkolepé nikdy nikto nedosiahol, s výnimkou tých, ktorí sa odvážili veriť, že niečo v ich vnútri je mocnejšie než okolnosti.
4.Neexistuje neúspech, okrem toho, keď sa človek prestane snažiť. Neexistuje porážka, okrem tej, keď naša vnútorná, zdanlivo neprekonateľná prekážka zámerne chráni našu vrodenú slabosť.
5. Sila, ktorá sa v človeku skrýva, je v podstate nepoznaná. Nikto, okrem človeka samého, nevie, čo dokáže, dokonca ani on sám, kým to nezistí.
6. Ak si namaľujete v mysli obraz jasných a šťastných očakávaní, vaše ja vám bude pomáhať pri dosahovaní tohto cieľa.
7. Každý náš zážitok slúži nakoniec v náš prospech. Toto je správny prístup a treba si ho osvojiť. Každý zážitok musíme vnímať takto.
8. Nesnívajte malé sny, pretože nemajú žiadnu silu pohnúť srdcom človeka.
9. Ľudia sú väčšinou asi takí šťastní, ako sa sami rozhodli byť.
10. Ešte dnes sa rozhodnite, že prekonáte akúkoľvek negatívnu situáciu a potom sa jej raz a navždy zbavíte.
Vám mohlo páčiť aj citáty