Citáty na tému bit

Zbierka citátov na tému bit, jedlo, zem, ľudia.

Celkom 134 citátov, filtrovať:

Samuel Taylor Coleridge fotka
Cyril Jeruzalemský fotka
Terezie z Lisieux fotka
Buddha fotka
Citát „Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.“
Giovanni Bosco fotka

„Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Prisudzované výroky

„Chudobní túžia po bohatstve a bohatí po nebi, ale múdri túžia po stave pokoja.“

—  Swami Rama

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Friedrich Nietzsche fotka

„V nebi nie sú žiadni zaujímaví ľudia.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Citát „Keby moje srdce vedelo hovoriť, rozprávalo by iba o tebe. Keby vedelo kráčať, utekalo by za tebou. No ono vie iba biť a preto bije len pre teba.“
Honoré De Balzac fotka
Leonardo Da Vinci fotka
Ludwig Van Beethoven fotka

„V nebi budem počuť.“

—  Ludwig Van Beethoven janko matuska 1770 - 1827

Potvrdené výroky
Zdroj: [12]

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Mircea Eliade fotka
George Bernard Shaw fotka
Gustáv Husák fotka

„Keď skúmame dejiny, nachádzame v nich dosť mien, pri ktorých iba titul a hodnosť čosi hovorí; za leskom titulu je však prázdnota. Sú to čierni pasažieri histórie. A nájdeme i iné postavy, hoc aj bez štátnych titulov a hodnosti, v ktorých akoby sa stelesnila problematika doby, ktoré sú symbolmi potrieb, bojov a ilúzií svoje spoločnosti, sú míľnikmi na vývinovej ceste svojho národa. Takouto svetovou postavou v slovenskej histórii je Ľudovít Štúr … Vybral si cestu tŕnistú, lebo si uvedomuje svoju povinnosť voči spoločnosti, voči dejinám. Štúr pochopil vývinovú tendenciu modernej doby a že sa jednoznačne postavil na stranu "utisnutých a odhodených" ľudových vrstiev i národov. Za ich slobodu a lepší život formujú štúrovci prvý dobe zodpovedajúci politický a národný program Slovákov, stmeľujú a zjednocujú uvedomelé sily v národe, organizujú politický i ozbrojený zápas za revolučné požiadavky ľudu a národa, vyvolávajú prvý krát v našich dejinách uvedomelý masový revolučný pohyb. … Z poznania zúfalej situácie ľudových más, z túžby zmeniť ju vytvára skupina štúrovskej inteligencie, nezaťažená rodovými či majetnými výsadami, revolučno-demokratický program odstránenia feudalizmu a zrušenia poddanstva. … Mnoho súdov bolo vyslovené o týchto udalostiach, od súčasníkov i v neskorších rokoch, z pozícií jednotlivých národov i zo širších hľadísk európskej revolúcie. Niektoré novinárske poznámky Marxa a Engelsa, písané v priebehu udalostí bez možnosti bližšieho poznania a analyzovania špecifických podmienok a situácie revolúcie v Rakúsku a Uhorsku, boli neskôr kanonizované ako posledný súd histórie. …. V súhrnom pohľade je úloha Štúra a jeho spolubojovníkov v našej národnej histórii vysoko pozitívna a obdivuhodná. Objektivizovali a predstavovali potreby a požiadavky ľudových más, bojovali za ne. Tvoria základný článok vývinovej reťaze našej novodobej histórie. … Čítajte dejiny nášho národa. Nie tie vymyslené pre dokórum jedného režimu, ktorý si ako parvenu zakupoval lepšiu minulosť, ale tie hybné sily, ktoré národ udržali, uvedomili, politicky formovali. V máloktorom národe sú jeho politické dejiny tak históriou jeho kultúrneho vývoja, kultúrnych osobností ako u nás. Štúrova skupina, ktorá prvá politicky viedla náš národ, dávala mu sociálny i hospodársky program, ba dokonca do zbrane ho mobilizovala, neboli to sami básnici, spisovatelia, novinári, kultúrni činitelia? Kuzmány, Janko Kráľ, Vajanský a všetci ostatní, stĺpy našej našej národnej kultúry, boli nositeľmi politického zápasu u nás. … Táto symbióza skutočnej kultúry s progresívnou politikou zostala v nás do dnešného dňa. Nedívajte sa na voľby a na manifestácie, ale na myšlienky, ktoré obstáli v posledných 28. rokoch. Bola to koncepcia Hlinku a Tuku alebo Hodžu a Dérera a ich početných ampliónov, na ktorú by mohol národ dnes nadväzovať? Alebo to bola tá podľa Štúra, pohybujúca a zapaľujúce iskra ducha ľudského, ktorú nachádzame v dielach Novomeského, Smreka, Jilemnického, Kráľa, Jesenského, v článkoch Clementisa v kultúrnom a umeleckom podaní toľkých avantgardných činiteľov a v politickom formulovaní socialistického hnutia u nás? Komunistické hnutie a kultúra bili sa za to isté, i keď dakedy na rozličných frontoch: za slobodu človeka, za pravdu a krásu v ľudskom spoločenstve. K týmto zdrojom národných a kultúrnych síl sa vraciame, ked robíme jeden a chystáme sto krokov dopredu."“

—  Gustáv Husák slovenský komunistický politik 1913 - 1991

Potvrdené výroky
Zdroj: Štefan Drug: Štúrov program na našich zástavách

Jean Maria Vianney fotka
Matka Tereza fotka
Gertrud von Le Fort fotka

„Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi kríž.“

—  Gertrud von Le Fort nemecká spisovateľka 1876 - 1971

Potvrdené výroky
Zdroj: [12]

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Isaac Newton fotka
Citát „Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti bijú, bláznov zatvárajú a filozofov nechápu.“
Niccoló Paganini fotka

„Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti bijú, bláznov zatvárajú a filozofov nechápu.“

—  Niccoló Paganini taliansky huslista, violista, skladateľ 1782 - 1840

Prisudzované výroky

Julian Tuwim fotka
Jean Paul Sartre fotka

„Je veľmi nepríjemné, že Boh neexistuje, lebo tým zaniká každá možnosť nájsť nejaké hodnoty v inteligibilnom nebi.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Sv. Ján Zlatoústy fotka
John Milton fotka
Robert Louis Stevenson fotka
Tomáš Kempenský fotka
Molière fotka

„Trebárs ma bite, ale nechajte ma smiať sa.“

—  Molière francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673

Giovanni Bosco fotka

„Iba dobré skutky sú opravdivým bohatstvom, ktoré nám pripravuje miesto v nebi.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Mircea Eliade fotka
Pavel Kosorin fotka

„Možno by sa Biblia začala viac čítať, keby Boh prišiel so súťažou: Vyhrajte týždeň v nebi.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Biblia

Johann Nepomuk Nestroy fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Jan Werich fotka
Citát „Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“
František Saleský fotka

„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Prisudzované výroky

Matka Tereza fotka
Peter Steele fotka

„Tak už neplačem, jednoducho bijem ľudí. Je to oveľa väčšia zábava.“

—  Peter Steele americký hudobník 1962 - 2010

'en: So I don't cry anymore, I just beat people up. It's a lot more fun.
Prisudzované výroky

Pavel Kosorin fotka

„V nebi človek nebude schopný snívať - pre samotnú skutočnosť na to nebude mať čas.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Nebo

Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Isaac Asimov fotka

„Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia.“

—  Isaac Asimov americký autor 1920 - 1992

en: I don't believe in an afterlife, so I don't have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.
Prisudzované výroky

Mark Twain fotka
Isaac Asimov fotka

„Nie je nič desivé na nekonečnom bezsennom spánku. Určite je to lepšie ako nekonečné muky v pekle a nekonečná nuda v nebi.“

—  Isaac Asimov americký autor 1920 - 1992

en: There is nothing frightening about an eternal dreamless sleep. Surely it is better than eternal torment in Hell and eternal boredom in Heaven.
Prisudzované výroky

George Eliot fotka
Rudolf Schuster fotka

„Dá sa s nimi biť, zabiť a, samozrejme, aj pichať.“

—  Rudolf Schuster prezident Slovenskej republiky a politik 1934

Prisudzované výroky, O cestovateľských zážitkoch

Karel Čapek fotka

„Iba malí ľudia sa bijú o prestíž, veľkí ju majú.“

—  Karel Čapek český spisovateľ 1890 - 1938

Prisudzované výroky

Ralph Waldo Emerson fotka

„Vedieť, že aspoň jedno smutné srdce bilo o čosi menej ustrašene. Tomu sa povie úspech.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Prisudzované výroky
Zdroj: http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/X0022B066/ To laugh often and much by Ralph Waldo Emerson

Jean-Baptiste Camille Corot fotka

„Verím… verím pevne, že v nebi sa dá maľovať.“

—  Jean-Baptiste Camille Corot francúzsky maliar a rytinový grafik 1796 - 1875

Potvrdené výroky
Zdroj: [12]

Art Buchwald fotka
Samuel Butler fotka
Valeriu Butulescu fotka
Paul Claudel fotka
Paul Claudel fotka
Matthias Claudius fotka
Noel Coward fotka

„Niektoré ženy by bolo treba biť pravidelne tak ako gongy.“

—  Noel Coward anglický dramatik, skladateľ, režisér, herec a spevák 1899 - 1973

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Paul Éluard fotka
Robert Fulghum fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Karl Kraus fotka
Gabriel Laub fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
Titus Lucretius Carus fotka
Orison Swett Marden fotka
Dušan Radovič fotka
Ján XXIII. fotka
Robert Louis Stevenson fotka
Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš nepozerá na čas, ten v nebi už neexistuje. Pozerá len na lásku.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Varianta: Zdá sa mi, že láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš nepozerá na čas, lebo v nebi čas nejestvuje. Pozerá iba na lásku.

Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux fotka
Mark Twain fotka
Maro Publius Vergilius fotka

„Slávny až na nebesiach; Slávou aj na nebi známy.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Pierre de Coubertin fotka
Rámakrišna fotka