„Ak sa niekedy z akéhokoľvek dôvodu očividne a bezprecedentne porušia morálne pravidlá v jednej oblasti, trebárs v politike, je nesporné, že tak ako nasleduje noc za dňom, bude v dominovom efekte nasledovať kolaps všetkých ostatných pravidiel - v športe, v zábave, vzdelávaní, vo vojenstve, v obchode i vo vládnutí.“

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História

Podobné citáty

Isaac Newton fotka

„Pravidlá musíš tvoriť, nie ich nasledovať.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

William Shakespeare fotka
Pavel Kosorin fotka
Citát „Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
Leonardo Da Vinci fotka
Pablo Picasso fotka

„Naučte sa pravidlá ako profesionál, aby ste ich mohli porušiť ako umelec.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Vincent de Paul fotka
Boris Filan fotka
Thomas Fuller fotka
Jean de La Bruyere fotka
Niccolo Machiavelli fotka
James Anthony Froude fotka
George Bernard Shaw fotka
Charlie Chaplin fotka
William Saroyan fotka
Konfucius fotka
Erich Fromm fotka

Súvisiace témy