„Usmievaj sa na každého, nezáleží na tom kto to je, a to ti pomôže, že porastieš do väčšej lásky voči každému.“

—  Matka Tereza

Témy
láska
 Matka Tereza foto
Matka Tereza157
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty