Usmievaj sa na každého, nezáleží na tom kto to je, a to ti pomôže, že porastieš do väčšej lásky voči každému.

—  Matka Tereza
Podobné citáty