„Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali.“

Posledná aktualizácia 19. máj 2019. Histórie
Jean Jacques Rousseau fotka
Jean Jacques Rousseau80
ženevský filozof 1712 - 1778
Editovať

Podobné citáty

Józef Augustyn fotka
Gabriel García Márquez fotka
Robert Duncan Wilmot fotka
John Steinbeck fotka

„Najviac času strácame tým, že by sme chceli získať čas.“

—  John Steinbeck americký spisovateľ 1902 - 1968

Prisudzované výroky

John Steinbeck fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
John Steinbeck fotka
Pavol Strauss fotka
Jim Rohn fotka
Erasmus Rotterdamský fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Miroslav Schlesinger fotka

„Váž si všetko, čo máš, aby si mohol časom získať viac.“

—  Miroslav Schlesinger

Rozprávky o hľadaní dobra. Kníhtlač Gerthofer. 2018.
Prisudzované výroky

Herbert Spencer fotka

„Pripraviť nás na dokonalý život je úloha, ktorú má vykonať výchova.“

—  Herbert Spencer anglický filozof, biológ, sociológ a prominentný klasický liberálny politický teoretik 1820 - 1903

Tomáš Baťa fotka
Karl Kraus fotka
Johannes Eckhart fotka
Bernard z Clairvaux fotka
Maxim Gorkij fotka

Súvisiace témy