„Stres podrobuje charakter skúške. Skutočne hodnotnými sú tí, ktorých ani v ťažkých dobách neopustí ich čestnosť, rozvaha a citlivosť.“

— Morgan Scott Peck

Morgan Scott Peck photo
Morgan Scott Peck82
americký psychiater 1936 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero photo
Reklama
Arthur Schopenhauer photo
Groucho Marx photo
Arthur Schopenhauer photo
T.B. Joshua photo
Jan Werich photo
Reklama
Charles Caleb Colton photo
Ugo Bernasconi photo
 Sókratés photo

„Život bez skúšok nestojí za žitie.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Agatha Christie photo
Reklama
Chiara Lubich photo
Johann Gottfried Herder photo
Benjamin Franklin photo

„Skúškou zlata je oheň, skúškou ženy, zlato a skúškou muža je žena.“

— Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Michel Quoist photo
Ďalšie