„Gentleman je muž, ktorý sa aspoň občas chová tak, ako by sa mal chovať stále.“

— Vivien Leigh

Témy
muži, mat
Vivien Leigh photo
Vivien Leigh1
britská herečka 1913 - 1967
Reklama

Podobné citáty

August Strinberg photo
Oscar Wilde photo
Reklama
Alfred Hitchcock photo
Friedrich Nietzsche photo

„Človek nechová nenávisť, pokiaľ si niekoho necení, ale až potom, keď si ho cení rovnako ako seba alebo viac.“

— Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

 Matka Tereza photo
Fidel Castro photo
Muhammad Ali photo
Reklama
Sigmund Freud photo

„Žena by mala muža zmäkčiť, ale nie oslabiť ho.“

— Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Audrey Hepburn photo
Bob Marley photo
Joseph Heller photo
Reklama
Marcel Pagnol photo
Božena Němcová photo
Ďalšie