„Žena je hodna milování, nikoliv lásky.“

Varianta: Žena je dobra na milovanie, nie však pre lásku.

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

Podobné citáty

František z Assisi fotka
Marcel Achard fotka
Victor Hugo fotka
Citát „Muži túžia byť prvou láskou ženy a ženy poslednou láskou muža.“
Oscar Wilde fotka
Gabriel Laub fotka
Heinrich Heine fotka

„Horšie ako láska nepeknej ženy je priateľstvo krásnej ženy.“

—  Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

Varianta: Je niečo horšie ako láska škaredej ženy: priateľstvo krásnej ženy.

Michelangelo Buonarroti fotka

„Láska k žene nemôže byť najvyššou formou lásky.“

—  Michelangelo Buonarroti taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

Anthony Burgess fotka
Carlo Goldoni fotka
Peter Altenberg fotka
George Thomas Moore fotka
Ella Wheeler Wilcox fotka

„Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berú.“

—  Ella Wheeler Wilcox americká autorka a poetka 1850 - 1919

Prisudzované výroky

Honoré De Balzac fotka
Anakreón fotka

„Bolesť z lásky je pre ženu najväčšou rozkošou.“

—  Anakreón grécky lyrik, známe sú jeho pijanské piesne a hymny -570 - -485 pred n. l.

Anatole France fotka
Euripidés fotka

„Láska zostáva korunou pre každú ženu.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Wilhelm Busch fotka

Súvisiace témy