Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.

—  Miloš Kopecký
Podobné citáty