„Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.“

— Miloš Kopecký

Miloš Kopecký foto
Miloš Kopecký10
český herec 1922 - 1996

Podobné citáty

Ďalší