„Sú muži a muži. Niektorí dokážu urobiť šťastnými mnoho žien a niektorým sa s biedou podarí urobiť nešťastnou jednu jedinú.“

Varianta: Sú muži a muži. Niektorí dokážu urobiť šťastnými mnoho žien, a niektorým sa s biedou podarí urobiť nešťastnú jednu jedinú.

Posledná aktualizácia 22. máj 2020. Histórie
Dušan Radovič fotka
Dušan Radovič99
srbský básnik 1922 - 1984

Podobné citáty

Henry De Montherlant fotka
Henry Louis Mencken fotka
Blaise Pascal fotka
József Von Eötvös fotka
Cesare Pavese fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Charlie Chaplin fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Bernard Bolzano fotka

„Byť šťastný a iných urobiť šťastných - to je úloha človeka.“

—  Bernard Bolzano bohémsky matematik, logik, filozof, teológ a katolícky kňaz 1781 - 1848

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Honoré De Balzac fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Art Buchwald fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Erich Maria Remarque fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Helen Rowland fotka
Joseph Heller fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“