„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein230
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Samuel Johnson fotka
Ludwig Van Beethoven fotka
Bernard Bolzano fotka

„Byť šťastný a iných urobiť šťastných - to je úloha človeka.“

—  Bernard Bolzano bohémsky matematik, logik, filozof, teológ a katolícky kňaz 1781 - 1848
Prisudzované výroky, Source: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Arthur Schopenhauer fotka
Stefan Garczyňski fotka
Anatole France fotka

„Človek najprv oklame seba a až potom iných.“

—  Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Molière fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Viktor Frankl fotka
Alejandro Casona fotka

„Človek má hodnotu toho, čo postaví.“

—  Alejandro Casona španielsky spisovateľ 1903 - 1965

Viktor Frankl fotka
Baltasar Gracián fotka

„Rozumný človek urobí raz to, čo hlupák urobí aj stokrát.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Johann Gottlieb Fichte fotka
Romano Guardini fotka
Marcus Aurelius fotka
Konfucius fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Zmena podnebia nemení mravy. Keď neopustí nedokonalý človek sám seba, sotva sa stane lepším na inom mieste.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x