„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Johann Gottlieb Fichte foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Reklama
František Saleský foto
Oscar Wilde foto
Gotthold Ephraim Lessing foto
Viktor Frankl foto
Jean Paul Sartre foto

„Človek nie je nič iné, iba to, čo zo seba urobí.“

— Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny ... 1905 - 1980

Viktor Frankl foto

„Nie to, čo si ponechám, si uchová hodnotu, ale to čo obetujem dostane hodnotu.“

— Viktor Frankl rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 - 1997
s. 41

Reklama
Bill Gates foto
Bernard Bolzano foto

„Byť šťastný a iných urobiť šťastných - to je úloha človeka.“

— Bernard Bolzano bohémsky matematik, logik, filozof, teológ a katolícky kňaz 1781 - 1848

Sigmund Freud foto

„V tom okamihu, keď človek zapochybuje o zmysle a hodnote života, je chorý.“

— Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

René Descartes foto
Reklama
 Dalajláma foto
Arthur Schopenhauer foto
Svetozár Hurban-Vajanský foto
Citát „Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.“
 Ján Pavol II. foto
Ďalší