„Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik nevraví nič viac než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj223
ruský spisovateľ 1828 - 1910

Podobné citáty

Charles de Montesquieu fotka
Jean De La Fontaine fotka
Žarko Petan fotka
George Bernard Shaw fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Louis Armstrong fotka
Bernard Bolzano fotka

„Byť šťastný a iných urobiť šťastných - to je úloha človeka.“

—  Bernard Bolzano bohémsky matematik, logik, filozof, teológ a katolícky kňaz 1781 - 1848

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

„Keby zmizol prvok neznáma, človek by sa stal nešťastnejším.“

—  Pavol Strauss slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 - 1994

Honoré De Balzac fotka
Voltaire fotka

„Človek sa cíti menej nešťastný, keď nie je nešťastný sám.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

François de La  Rochefoucauld fotka
Claude Adrien Helvétius fotka
Paul Claudel fotka
Anton Semionovič Makarenko fotka
Seneca fotka

„Najšťastnejší človek je ten, ktorý šťastie nepotrebuje.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Seneca fotka

„Nešťastný je človek, ktorý má strach z budúcnosti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Súvisiace témy