„Nádej vždy spôsobí, že uveríme.“

Posledná aktualizácia 21. júl 2021. História
Robert Fulghum fotka
Robert Fulghum54
americký spisovateľ 1937

Podobné citáty

Frank Lloyd Wright fotka
Stephen Hawking fotka
Gabriel Laub fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Albert Einstein fotka
Arthur Honegger fotka
Plútarchos fotka

„Nádej je spoločná všetkým. Kto nič nemá, má aspoň nádej.“

—  Plútarchos staroveký grécky historik a filozof 46 - 127

Prisudzované výroky

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Stephen Hawking fotka
Ján Pavol II. fotka
Alexander Von Humboldt fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Colette fotka

„Nádej nič nestojí.“

—  Colette 1873-1954 francúzska novelistka 1873 - 1954

Miguel de Cervantes fotka

„Kde je život, je aj nádej.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616

Potvrdené výroky
Varianta: Kde je život, tam je aj nádej.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Philip Sidney fotka
Šalamoun fotka

„Víno spôsobí, že aj múdri zblúdia.“

—  Šalamoun izraelský kráľ a syn Dávidov -1011 - -931 pred n. l.

Julius Zeyer fotka

„Manželstvo je vyšší spôsob života.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Jóko Onová fotka

„Umenie je spôsob prežitia.“

—  Jóko Onová japonská umelkyňa a mierová aktivistka 1933

Súvisiace témy