„Zlyhanie je jednoducho príležitosťou začať odznovu, tentokrát o čosi inteligentnejšie.“

— Henry Ford

Henry Ford photo
Henry Ford60
americký priemyselník 1863 - 1947
Reklama

Podobné citáty

Citát „Neúspech je len šanca začať znova, tentokrát o niečo rozumnejšie.“
Henry Ford photo
Napoleon Bonaparte photo

„Slabosi čakajú na príležitosť. Silní si ju vytvárajú.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Reklama
 Ján Pavol II. photo
William Shakespeare photo

„Odvaha rastie s príležitosťou.“

— William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Albert Einstein photo

„Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Richard Bandler photo
Galileo Galilei photo

„Za každým problémom je príležitosť.“

— Galileo Galilei taliansky matematik, fyzik, filozof a astronóm 1564 - 1642

Christopher Morley photo

„Každý človek povie všetko, ak mu na to dáte príležitosť.“

— Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Reklama
 Sókratés photo
Citát „Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“
Winston Churchill photo
Hazrat Inajat Chán photo
Truman Capote photo
Reklama
Søren Kierkegaard photo

„Svet sa skladá zo samých príležitostí k láske.“

— Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

 Mooji photo
Thomas Alva Edison photo
Ďalšie