„Zlyhanie je jednoducho príležitosťou začať odznovu, tentokrát o čosi inteligentnejšie.“

— Henry Ford

Henry Ford foto
Henry Ford60
americký priemyselník 1863 - 1947
Reklama

Podobné citáty

Napoleon Bonaparte foto

„Slabosi čakajú na príležitosť. Silní si ju vytvárajú.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

 Ján Pavol II. foto
Reklama
Henry Ford foto
  Konfucius foto
William Shakespeare foto

„Odvaha rastie s príležitosťou.“

— William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Albert Einstein foto

„Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Richard Bandler foto
Reklama
Christopher Morley foto

„Každý človek povie všetko, ak mu na to dáte príležitosť.“

— Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Galileo Galilei foto

„Za každým problémom je príležitosť.“

— Galileo Galilei taliansky matematik, fyzik, filozof a astronóm 1564 - 1642

 Sókratés foto
Winston Churchill foto
Reklama
Søren Kierkegaard foto

„Svet sa skladá zo samých príležitostí k láske.“

— Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Hazrat Inajat Chán foto
Truman Capote foto
 Hippokratés foto
Ďalší