„So zlepšovateľmi sveta je tá ťažkosť, že nezačínajú sami u seba.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Thornton Niven Wilder fotka
Thornton Niven Wilder11
americký dramatik a románopisec 1897 - 1975

Podobné citáty

Gabriel Laub fotka
Paul Valéry fotka

„Ťažkosť našej doby spočíva v tom, že budúcnosť už nie je tá, čo bývala.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Potvrdené výroky
Zdroj: [9]

Dalajláma fotka
Frank Thiess fotka
John Barrymore fotka
Bertrand Russell fotka
George Bernard Shaw fotka
Citát „I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky
Varianta: Hoci svet stále napreduje, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku.

François de La  Rochefoucauld fotka
Citát „Láska je tá najkrajšia bolesť na svete.“
Catius Silius Italicus fotka

„Statočnosťou premáhaj všetky ťažkosti.“

—  Catius Silius Italicus rímsky konzul, rečník, a latinský epický básnik 26 - 101

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Steve Jobs fotka
Thomas Alva Edison fotka

„Práca vylieči ťažkosti lepšie ako whisky.“

—  Thomas Alva Edison americký vynálezca a podnikateľ 1847 - 1931

Prisudzované výroky

Epiktétos fotka
Samuel Barclay Beckett fotka
Gabriel Laub fotka

„Unikať pred ťažkosťami, je ťažká práca.“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

Prisudzované výroky

Albert Einstein fotka

„Uprostred ťažkostí leží príležitosť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ján Pavol II. fotka
Julian Tuwim fotka

Súvisiace témy