„Autorita si zakladá predovšetkým na rozume.“

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry142
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944
Reklama

Podobné citáty

George Bernard Shaw fotka
Leonardo Da Vinci fotka
Reklama
Leonardo Da Vinci fotka
Charles Baudelaire fotka
Jean Paul fotka
Albert Einstein fotka

„Aby ma Osud potrestal za moje pohŕdanie autoritou, urobil zo mňa samého autoritu.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Bertolt Brecht fotka

„Pravda je dieťaťom času, nie autorita.“

—  Bertolt Brecht nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 - 1956

Charles de Gaulle fotka

„Nič tak nezvyšuje autoritu ako mlčanie.“

—  Charles de Gaulle 18. prezident Francúzskej republiky 1890 - 1970

Reklama
Egon Friedell fotka

„Nič nie je v človeku zakorenené pevnejšie ako viera v nejaké autority.“

—  Egon Friedell rakúsky filozof, historik, novinár, herec, kabaretný umelec a divadelný kritik 1878 - 1938

  Konfucius fotka
  Konfucius fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Reklama
Bertrand Russell fotka
Napoleon Bonaparte fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Albert Einstein fotka