„Snaha robiť dojem schopného človeka nám často bráni, aby sme sa ním stali, pretože viac myslíme na to, ako vyzerať dobre pred druhými, ako na to, ako sa skutočne stať tým, čím treba.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
François de La  Rochefoucauld fotka
François de La Rochefoucauld450
francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Podobné citáty

Robert Louis Stevenson fotka
Thomas Merton fotka

„Keď utrpenie položí otázku "kto si?", musíme byť schopní odpovedať zreteľne a uviesť svoje meno. Tým myslím, že sa musíme vysloviť z najhlbšieho vnútra toho, čo sme, čím túžime byť a čím sme sa stali.“

—  Thomas Merton kňaz a autor 1915 - 1968

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: MERTON, T.: Žádný člověk není ostrov (No Man is an Island). Krystal OP, Praha 1995, str. 54.

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Loyd Blankenship fotka

„Hackerom sa človek nestane, narodí sa ním.“

—  Loyd Blankenship americký hacker 1965

Prisudzované výroky

Oscar Wilde fotka
Peter Altenberg fotka
Phaedrus fotka

„Nie sú vždy veci také, ako vyzerajú; mnohých oklame prvý dojem.“

—  Phaedrus rímsky bájkar a pravdepodobne trácky otrok -20

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Alphonse Karr fotka
Seneca fotka

„Neverte, že človek sa môže stať šťastným nešťastím druhých.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Pablo Picasso fotka

„Veľa času na to treba, aby sa človek stal mladým.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Karl Rahner fotka
George Bernard Shaw fotka
Rüdiger Altmann fotka
Marcus Aurelius fotka
Robert Fulghum fotka
Warren Buffet fotka

„Ak niečo nestojí za námahu, tak nemá zmysel to robiť dobre.“

—  Warren Buffet americký priemyselník, investor a filantrop 1930

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Reader's Digest Výber, apríl 1996, s. 5

Ralph Waldo Emerson fotka

Súvisiace témy