Čím neskôr láska prichádza, tým je ozajstnejšia.

—  Publius Ovidius Naso
Podobné citáty