„Skutočná bolesť sa prejaví aj u toho, kto sa ju snaží ukryť a nerušiť život iných.“

André Maurois fotka
André Maurois104
francúzsky spisovateľ 1885 - 1967

Podobné citáty

Lucian Blaga fotka
Ignác z Loyoly fotka
Citát „Šťastie je iba sen, bolesť je skutočná.“
Voltaire fotka

„Šťastie je iba sen, bolesť je skutočná.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Peter Gregor fotka
Citát „Láskyplný človek radšej sám prežíva bolesť, než by ju iným spôsoboval.“
Albert Schweitzer fotka
Jaroslav Dušek fotka
Alexej Nikolajevič Arbuzov fotka
Konfucius fotka
Joseph Addison fotka

„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.“

—  Joseph Addison politik, spisovateľ a dramatik 1672 - 1719

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Martin Rázus fotka
Charles Bukowski fotka
Erich Maria Remarque fotka
Anselm Osb Grün fotka
Charles Maurice de Talleyrand fotka

„Slová sú určené na to, aby ukryli pravé zmýšľanie.“

—  Charles Maurice de Talleyrand francúzsky diplomat 1754 - 1838

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Publilius Syrus fotka
Theodor Fontane fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“