„Všetky naše vedomosti nám dopomáhajú k tomu, že umierame ďaleko bolestnejšou smrťou ako zvieratá, ktoré nič nevedia.“

— Maurice Maeterlinck

Maurice Maeterlinck foto
Maurice Maeterlinck13
belgický dramatik, básnik, esejista 1862 - 1949

Podobné citáty

Ďalší