„Každý, kto sa považuje za umelca, má právo tvoriť slobodne, podľa svojho ideálu, nezávisle na čomkoľvek.“

Vladimír Iljič Lenin fotka
Vladimír Iljič Lenin28
ruský politik, viedol Októbrovú revolúciu 1870 - 1924

Podobné citáty

Gabriel Laub fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Ako? Veľký muž? Ja vidím iba herca svojho vlastného ideálu.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Franz Grillparzer fotka
Irving Stone fotka
Edward Morgan Forster fotka
Erich Fromm fotka
Albert Einstein fotka
George Bernard Shaw fotka
Claude Houghton fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Erich Maria Remarque fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Kto dosiahne svoj ideál, ten ho práve tým prekročí.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Peter Altenberg fotka
Gabriel Laub fotka
François-René de Chateaubriand fotka
André Maurois fotka
Žarko Petan fotka

„Mužský ideál: skúsená panna.“

—  Žarko Petan slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Václav Richter fotka
Peter Altenberg fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x