„Mnohokrát je potrebné veľa odvahy k tomu, aby sa človek nestal hrdinom.“

Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998
Reklama

Podobné citáty

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Gabriel Laub fotka
Reklama
József Von Eötvös fotka
Pablo Picasso fotka

„Veľa času na to treba, aby sa človek stal mladým.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

 Ezop fotka

„Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten, kto vie to, čo je potrebné.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pred n. l.

Dwight D. Eisenhower fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Paul Cézanne fotka
Reklama
Charles Maurice de Talleyrand fotka
 Démokritos fotka

„Kto odporuje a veľa tára, je neschopný sa naučiť potrebné.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov 460

Robert Louis Stevenson fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
Reklama
 Aristoteles fotka

„Cnostný človek si volí stred a vyhýba sa obom krajnostiam, tomu, čo je príliš veľa a tomu, čo je príliš málo.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Lech Przeczek fotka
Umberto Eco fotka