„Aj po básnikovi môže zostať zväzok literatúry faktu – chorobopis.“

Reklama

Podobné citáty

Ivan Fontana fotka
Hippolyte Taine fotka

„Umelecké dielo je dôležitejší historický dokument ako zväzok listín.“

—  Hippolyte Taine francúzsky filozof, predstaviteľ pozitivizmu, nasledovník A. Comta 1828 - 1893

Reklama
Jean Rostand fotka
Chinua Achebe fotka

„Moja zbraň je literatúra“

—  Chinua Achebe 1930 - 2013

Original: My weapon is literature
 Alain fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Nick Carter fotka

„Vy a ja prídeme na zákazku vybavenú rovnakým spôsobom. Nevolávajú deťom zväzky radosti za nič.“

—  Nick Carter 1980

Original: You and I come custom-equipped in much the same way. They don't call babies bundles of joy for nothing.
Marcus Tullius Cicero fotka
Reklama
Gabriel Laub fotka
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij fotka
František Xaver Šalda fotka
Reklama
Peter Gregor fotka
Peter Gregor fotka
Gabriel Laub fotka
Ďalšie