„Šťastné manželstvo je také, v ktorom muž rozumie každé slovo, ktoré žena nevysloví.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Alfred Hitchcock fotka
Alfred Hitchcock18
britský filmový režisér 1899 - 1980

Podobné citáty

Giovan Battista Filippo Basile fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Art Buchwald fotka
Alfred Hitchcock fotka
James Joyce fotka
Oscar Wilde fotka
Karl Marx fotka
Stefan Garczyňski fotka
Joseph Joubert fotka
Jiří Žáček fotka
Gabriel Laub fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Friedrich Schlegel fotka
József Von Eötvös fotka
Joseph Joubert fotka
Oscar Wilde fotka
Karl Heinrich Waggerl fotka
Charles Dickens fotka

„Láske rozumie dokonalo len žena. Muž je vždy začiatočník…“

—  Charles Dickens anglický spisovateľ a spoločenský kritik 1812 - 1870

Prisudzované výroky

Marcel Pagnol fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

Súvisiace témy