„Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.“

— Audrey Hepburn

Audrey Hepburn foto
Audrey Hepburn11
britská herečka 1929 - 1993
Reklama

Podobné citáty

Marcel Achard foto
Aurelius Augustinus foto
Reklama
Charlie Chaplin foto

„Jedine dobrotou sa stávame hodní lásky.“

— Charlie Chaplin britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977

Quintus Horatius Flaccus foto
Janko Jesenský foto
Françoise Sagan foto
 Amaru foto
Reklama
Michail Jurjevič Lermontov foto
John Ruskin foto

„Slabí sú suroví, dobrotu možno čakať len od silných.“

— John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Friedrich Schiller foto
Reklama
 Platón foto
Charles de Montesquieu foto

„U mladých žien nahradzuje krása ducha, u starých duch krásu.“

— Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Pablo Picasso foto
Ďalší