„Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.“

— Audrey Hepburn

Audrey Hepburn foto
Audrey Hepburn11
britská herečka 1929 - 1993
Reklama

Podobné citáty

Aurelius Augustinus foto
Marcel Achard foto
Reklama
Audrey Hepburn foto
Citát „Ženy musia byť milované, ak majú zostať krásne.“
John Bauer foto
Maxim Gorkij foto
Citát „My, ženy, potrebujeme krásu, aby nás muži milovali a hlúposť, aby sme milovali my ich.“
Michail Jurjevič Lermontov foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Janko Jesenský foto
Reklama
Françoise Sagan foto
 Amaru foto
Citát „Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“
René Descartes foto
Reklama
Erich Maria Remarque foto
 Platón foto
Erich Fromm foto
Charlie Chaplin foto

„Jedine dobrotou sa stávame hodní lásky.“

— Charlie Chaplin britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977

Ďalší