Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.

—  Audrey Hepburn
Podobné citáty