„Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.“

— Audrey Hepburn

Audrey Hepburn foto
Audrey Hepburn11
britská herečka 1929 - 1993

Podobné citáty