„Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Audrey Hepburn fotka
Audrey Hepburn13
britská herečka 1929 - 1993

Podobné citáty

Citát „Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska.“
Audrey Hepburn fotka
Aurelius Augustinus fotka
Audrey Hepburn fotka
Matka Tereza fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„V pravej láske, duša prekrýva telo.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Jean Paul fotka
Johann Heinrich Pestalozzi fotka
Boris Filan fotka
Eduard George Bulwer-Lytton fotka

„Pravé umenie nachádza krásu všade.“

—  Eduard George Bulwer-Lytton anglický románopisec, básnik, dramatik a politik 1803 - 1873

Marcus Fabius Quintilianus fotka

„Pravá krása nikdy nie je oddelená od užitočnosti.“

—  Marcus Fabius Quintilianus staroveký rímsky rétor 35 - 96

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Jan Neruda fotka
Citát „Krása nie je vždy pravá, rovnako ako pravda nie je vždy krásna.“
Gabriel Laub fotka
Julius Zeyer fotka

„Čo je mužom česť a sláva, to je ženám krása a láska.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Ján Pavol II. fotka
Jaroslav Vrchlický fotka
Honoré De Balzac fotka
Wilhelm Raabe fotka
Seneca fotka

„Vadou tela sa duša nezohaví, ale krásou duše sa zdobí aj telo.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Varianta: Telesnou chybou sa duša nezohaví, ale krásou duše sa ozdobí aj telo.

Súvisiace témy