„Keby sme poznali vnútorný príbeh zlých manželstiev, ktoré sa nájdu vo vysokej spoločnosti, ukázalo by sa, že muž a žena urobili jeden druhého nešťastným väčšinou preto, lebo nemali čo robiť.“

Reklama

Podobné citáty

Robert Ranke Graves fotka
Hippolyte Taine fotka

„Žena manželstvom získava spoločnosť, muž o ňu príde.“

—  Hippolyte Taine francúzsky filozof, predstaviteľ pozitivizmu, nasledovník A. Comta 1828 - 1893

Reklama
François de La  Rochefoucauld fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900
Prisudzované výroky

Art Buchwald fotka
Giovan Battista Filippo Basile fotka
André Maurois fotka
Dušan Radovič fotka
Blaise Pascal fotka
Helen Rowland fotka
Curt Goetz fotka
Audrey Hepburn fotka
Erich Maria Remarque fotka
Alfred Hitchcock fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“