„Genialita bola definovaná ako vrcholná schopnosť znášať ťažkosti. Mohla by sa vhodnejšie popísať ako vrcholná schopnosť dostať svojich vlastníkov do ťažkostí a ponechať ich v nich dovtedy, pokiaľ pretrváva genialita.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Samuel Butler fotka
Samuel Butler56
básnik a satirik 1612 - 1680
Editovať

Podobné citáty

Benjamin Franklin fotka

„Genialita nie je nič iné ako väčšia schopnosť byť trpezlivý.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Thomas Carlyle fotka

„Genialita je nekonečná schopnosť snažiť sa.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Elbert Hubbard fotka

„Genialita je schopnosť vykonať to správne na prvý raz.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Bernard Berenson fotka

„Genialita je schopnosť produktívnej reakcie proti vlastnej výchove.“

—  Bernard Berenson americký umelecký kritik a historik špecializujúci sa na taliansku renesanciu 1865 - 1959

Thomas Carlyle fotka

„Genialita – rozvinutá schopnosť dať si so všetkým prácu.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

William James fotka
John Powell fotka
Joseph Fouché fotka
Marcus Aurelius fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka
George Bernard Shaw fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Josh Billings fotka
Stefan Garczyňski fotka
Robert Kiyosaki fotka
Samuel Smiles fotka
Seneca fotka

„Hlavným umením vladára je schopnosť znášať nenávisť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

François de La  Rochefoucauld fotka
Helen Rowland fotka

„Manžel je človek, ktorý žene pomáha v ťažkostiach, do ktorých by sa nebola dostala, keby si ho nebola vzala.“

—  Helen Rowland americká novinárka 1875 - 1950

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Súvisiace témy