„Keďže reakcia je vec hanebná, nikto sa, pravdaže, sám neprizná, že je reakcionár; tak ako falošní hráči si na svoj dom nevyvesia tabuľu X. Y. falošný hráč, tak ani nijaký reakcionár nepovie, že si želá spiatočníctvo.“

Posledná aktualizácia 14. január 2022. Histórie
Karel Havlíček Borovský fotka
Karel Havlíček Borovský18
český spisovateľ 1821 - 1856

Podobné citáty

Georges Duhamel fotka

„Príroda je v láske falošný hráč - prihráva hňupom najlepšie ženy.“

—  Georges Duhamel francúzsky autor 1884 - 1966

Prisudzované výroky

Cristiano Ronaldo fotka
Honoré De Balzac fotka
Iľja Grigorievič Erenburg fotka
Isaac Newton fotka

„Pravde nemožno preukázať väčšiu službu, ako ju očistiť od falošných vecí.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Georg Christoph Lichtenberg fotka
Martin Luther fotka

„Boh je čistá tabuľa, na ktorej nič nie je, len čo si ty sám na ňu napísal.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Max Frisch fotka

„Každé slovo je falošné a pravdivé, to je podstata slova.“

—  Max Frisch švajčiarsky dramatik a románopisec 1911 - 1991

Henry Louis Mencken fotka

„Láska je falošná predstava, že jedna žena sa líšia od druhej.“

—  Henry Louis Mencken americký novinár a spisovateľ 1880 - 1956

Varianta: Láska ... prelud, že sa jedna žena líši od druhej.

John C. Maxwell fotka
Vince Lombardi fotka

Súvisiace témy