„Muž má jednu lásku - svet. Žena má jeden svet - lásku.“

— Peter Altenberg

Peter Altenberg foto
Peter Altenberg58
rakúsky spisovateľ a básnik 1859 - 1919
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Gotthold Ephraim Lessing foto
Reklama
Michelangelo Buonarroti foto
Paulo Coelho foto
George Gordon Byron foto
George Bernanos foto
Morgan Scott Peck foto
Maxim Gorkij foto
Reklama
 Buddha foto

„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pr. n. l.

Dino Serge Pitigrilli foto
Miguel de Cervantes foto
Reklama
Immanuel Kant foto
Matthias Claudius foto
 Euripidés foto
Ďalší