„Všetky ťažké veci majú svoj pôvod v tom, čo je ľahké, a veľké veci v tom, čo je malé.“

—  Lao-c'

Originál

All difficult things have their origin in that which is easy, and great things in that which is small.

Posledná aktualizácia 8. október 2021. História
Témy
vec, mat, pôvod
Lao-c' fotka
Lao-c'100
čínsky filozof -604

Podobné citáty

Lao-c' fotka
John Churton Collins fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Lao-c' fotka
Francis Bacon fotka
Blaise Pascal fotka
Leonardo Da Vinci fotka
Vincent Van Gogh fotka

„Veľké veci sú tvorené sériami malých vecí, ktoré sa spoja.“

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka

„Veľké myšlienky majú svoj pôvod v srdci.“

—  Luc de Clapiers de Vauvenargues francúzsky spisovateľ, moralista 1715 - 1747

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

František Saleský fotka
John Wooden fotka
John Steinbeck fotka
Citát „Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“
Matka Tereza fotka

„Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Varianta: V tomto živote nemôžeme robiť veľkolepé veci. Môžeme robiť len malé veci s veľkou láskou.

Napoleon Hill fotka
Robert Fulghum fotka
Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Robert Francis Kennedy fotka
Menandros fotka

„Ak sa nevenuješ malým veciam, stratíš aj veľké.“

—  Menandros grécky dramatik -342 - -291 pred n. l.

Prisudzované výroky

Súvisiace témy