„Veľkosť neznamená vedieť sa ubrániť pred ľuďmi. Veľkosť je, keď ťa ľudia akceptujú.“

—  Mike Tyson

Originál

On Floyd Mayweather: "Greatness is not guarding yourself from the people, Greatness is being accepted by the people."

https://www.youtube.com/watch?v=iA24sDTpMuA
Miscellaneous

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 29. január 2021. Histórie
Mike Tyson fotka
Mike Tyson28
americký boxer 1966

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Albert Camus fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Thomas Carlyle fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Opravdivá veľkosť je poznať ľudí a predsa nimi neopovrhovať.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Varianta: Skutočná veľkosť znamená spoznať ľudí, a predsa nimi neopovrhovať.

Jean de La Bruyere fotka
Honoré De Balzac fotka
Samuel Butler fotka
Bob Marley fotka
Milan Rúfus fotka

„Vieš iba abecedu. V nej slabikuješ denne svoju biedu, i svoju veľkosť.“

—  Milan Rúfus slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 - 2009

Prisudzované výroky

Blaise Pascal fotka

„Čím viac sa vieš vhĺbiť, tým viac veľkostí a malostí objavíš v človeku.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Johannes Tauler fotka
Victor Hugo fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Dobrotu nejakej veci nehľadajme v jej veľkosti, ale hľadajme veľkosť v jej dobrote.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Mark Twain fotka
Maxim Gorkij fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Sláva je začiatkom pádu veľkosti.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Matka Tereza fotka

„Máriina veľkosť je v jej pokore.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

Bernard z Clairvaux fotka

„Veľkosť duše sa meria podľa jej lásky.“

—  Bernard z Clairvaux francúzsky opát, teológ 1090 - 1153

Potvrdené výroky
Zdroj: [175]

Súvisiace témy