„Svoj mandát budem vykonávať slobodne. Bez podliehania príkazom od kohokoľvek. Jediné príkazy, ktoré ako hlava štátu chcem a budem rešpektovať, mi vyplývajú z ústavy, diktuje mi ich sľub vernosti republike.
Inauguračný prejav, 15. jún 2019“

Potvrdené výroky

Posledná aktualizácia 23. november 2020. Histórie
Zuzana Čaputová fotka
Zuzana Čaputová24
prezidentka Slovenskej republiky 1973
Editovať

Podobné citáty

Victor Hugo fotka
Ambrose Bierce fotka
Euripidés fotka

„Najmúdrejší ľudia sa riadia vlastnými príkazmi.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Alfie Kohn fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Ohromné rezervy a krutosť manierov sú nutné pre príkaz tým ktorý sú od nás starší.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Prisudzované výroky

Ignác z Loyoly fotka

„Ten, kto plní príkazy nadriadených nerád a s odporom, patrí medzi biednych otrokov.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Aurelius Augustinus fotka

„Diabol má moc na tých, ktorí pohŕdajú Božími príkazmi.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Ak sú kacíri úplne vykorenení smrťou, neprotirečí to príkazom Nášho Pána.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Potvrdené výroky

Marcus Tullius Cicero fotka
Origenes fotka

„Bez prestania sa modlí ten, kto spája modlitbu s prácou a svoje dobré diela s modlitbou. Len týmto spôsobom môžeme uskutočniť príkaz modliť sa bez prestania.“

—  Origenes kresťanský učenec v Alexandrii 185 - 254

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Joséphine Baker fotka

„Zábudlivosť je prejav nedostatku vernosti.“

—  Joséphine Baker v Spojených štátoch narodená francúzska tanečníčka, speváčka a herečka 1906 - 1975

Prisudzované výroky

Epiktétos fotka
Ronald Reagan fotka
Giovanni Boccaccio fotka
Isaac Asimov fotka
Franklin Delano Roosevelt fotka
Franklin Delano Roosevelt fotka

Súvisiace témy