„Verím, že v 20. storočí, sa ľudstvo učí z mnohých, mnohých skúseností. Niektoré sú pozitívne a mnohé negatívne.“

Pôvodné znenie

I believe that in the 20th century, humanity has learned from many, many experiences. Some positive, and many negative.

Context: I believe that in the 20th century, humanity has learned from many, many experiences. Some positive, and many negative. What misery, what destruction! The greatest number of human beings were killed in the two world wars of this century. But human nature is such that when we face a tremendous critical situation, the human mind can wake up and find some other alternative. That is a human capacity. Interview in The New York Times (28 November 1993).

Preložil Es.K
 Dalajláma fotka
Dalajláma27
duchovný vodca Tibetu 1935
Reklama

Podobné citáty

Curt Goetz fotka
George Bernard Shaw fotka
Reklama
Bertolt Brecht fotka

„Futbal - najplodnejšia forma umenia 20. storočia.“

—  Bertolt Brecht nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 - 1956

Thomas Szasz fotka
George Bernard Shaw fotka
Alvin Toffler fotka
Leonardo Da Vinci fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Baruch Spinoza fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„21. storočie by som nazval storočie depresie a plastov.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Ignác z Loyoly fotka

„Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok, nasleduje aj väčší úžitok.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556
Prisudzované výroky

Georges Clemenceau fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka

„Títo strašní sociológovia, ktorí sú astrológmi a alchymistami nášho dvadsiateho storočia.“

—  Miguel De Unamuno Y Jugo španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936
Potvrdené výroky, Fanatický skepticizmus

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“