„Iba v Rusku je rešpektovaná poézia - zabíja ľudí. Existuje nejaké iné miesto, kde je poézia takým bežným motívom vraždy?“

Originál

Only in Russia poetry is respected – it gets people killed. Is there anywhere else where poetry is so common a motive for murder?

Quoted in Nadezhda Mandelstam, Hope Against Hope: A Memoir (1970), ch. 35

Posledná aktualizácia 30. apríl 2019. Histórie

Podobné citáty

František Vymazal fotka

„Povera je poézia nevedomých ľudí.“

—  František Vymazal český jazykovedec a prekladateľ 1841 - 1917

Allen Ginsberg fotka
Jean Cocteau fotka

„Pre básnika je práve také ťažké hovoriť o poézii ako rastline o záhradníctve.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

Robert Ranke Graves fotka
Charles Darwin fotka
Paul Éluard fotka
Konfucius fotka

„Poézia môže ľudí vzrušiť, otvoriť im oči, spojiť ich, vysloviť ich želanie.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Robert Ranke Graves fotka
Sergej Davydov fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Poézia života je láska.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Povesť je poézia života.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Jean Cocteau fotka

„Poézii sa človek neoddáva, on sa jej obetuje.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Robert Lee Frost fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Maľovanie je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

William Somerset Maugham fotka
José Martí fotka

„Zrnko poézie postačí na okorenie storočia.“

—  José Martí básnik, spisovateľ, kubánsky nacionalistický vodca 1853 - 1895

Theodor Mommsen fotka

„Fantázia je matkou poézie, ale i všetkej histórie.“

—  Theodor Mommsen nemecký učenec, historik, právnik, novinár, politik, archeológ a spisovateľ 1817 - 1903

Ralph Waldo Emerson fotka
Miroslav Válek fotka

Súvisiace témy