„Jazz nie je mŕtvy, len smrdí.“

Originál

Jazz is not dead, it just smells funny.

'Be-Bop Tango (Of the Old Jazzmen's Church)
Roxy & Elsewhere (1974)
Varianta: Jazz is not dead, it just smells funny

Posledná aktualizácia 22. apríl 2019. Histórie
Frank Zappa fotka
Frank Zappa5
1940 - 1993
Editovať

Podobné citáty

Alain fotka
Martin Luther fotka

„Kristus žije. Je mŕtvy len pre toho, kto je mŕtvy.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Mark Twain fotka

„Svet stráca svojich géniov. Július Caesar je mŕtvy, Shakespeare je mŕtvy, Napoleon je mŕtvy, Abraham Lincoln je mŕtvy a ani ja sa necítim najlepšie…“

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Varianta: Július Caesar je mŕtvy, Shakespeare je mŕtvy, Napoleon je mŕtvy, Abraham Lincoln je mŕtvy a ani ja sa necítim najlepšie...

Wolf Biermann fotka

„Akí blízki sú k nám mnohí mŕtvi a akí mŕtvi mnohí, čo žijú.“

—  Wolf Biermann nemecký pesničkár a bývalý východonemecký disident 1936

Stanisław Jerzy Lec fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Kto nebozkáva, je ako mŕtvy.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

„Len mŕtvi končia naveky.“

—  Jozef Urban slovenský básnik, publicista a spisovateľ 1964 - 1999

Milovan Vitezovič fotka
Gottfried Benn fotka

„Poď, budeme sa rozprávať. Kto hovorí, nie je mŕtvy.“

—  Gottfried Benn nemecký prozaik, básnik 1886 - 1956

Prisudzované výroky

Molière fotka

„Je ešte vždy lepšie byť ženatým ako byť mŕtvym.“

—  Molière francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673

Potvrdené výroky

George Burns fotka
François-René de Chateaubriand fotka

„Knihami mŕtvi poúčajú živých.“

—  François-René de Chateaubriand francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Paul Claudel fotka
Titus Maccius Plautus fotka
Publilius Syrus fotka
Jaroslav Pelikan fotka

„Tradícia je živá viera mŕtvych; tradicionalizmus je mŕtva viera živých.“

—  Jaroslav Pelikan historik, odborník na kresťanstvo 1923 - 2006

Tradition is the living faith of the dead, traditionalism is the dead faith of the living. (ang.)
Potvrdené výroky
Zdroj: PELIKAN, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine : vol. 1 The Emergence of the Catholic Tradition (100–600). Chicago : University of Chicago Press, 1971. 394 s. ISBN 0-226-65370-6. s. 9.

Chilón zo Sparty fotka

„O mŕtvych len dobre.“

—  Chilón zo Sparty filozof a spisovateľ -600 - -520 pred n. l.

Súvisiace témy