Mikail Nejms - ZMENASEBA

@mikail, členom od 30. marec 2016
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "02. Naplno využívajte to, čo vám život ponúka"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "03. Na mieste nezáleží, ale na vašom konaní"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "04. Nemajte strach zo zmien, na to je život príliš krátky"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "05. Čas nezastavíte, ale môžete ho využiť vo svoj prospech"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "06. Buďte šťastní a vďační aj počas ťažkých chvíľ"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "07. Silu do života vám dodá to, čo má pre vás najväčší význ…"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "08. Často hľadáme kľúče od šťastia, ktoré po celý čas nosím…"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "10. Denne robte to, čo má cenu vášho času"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "11. Všetko vykonávajte s nadšením a láskou"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "12. Všetko je teraz, ale teraz nie je všetko"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "13. Peniaze sú kľúčom k šťastiu, ale nie sú šťastie"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "14. Vypočujte cudzích, ale naslúchajte sebe"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "15. Silnými vás nerobia len svaly, ale aj myseľ"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "16. Bez práce nie sú koláče, ale voľný čas"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "17. Domov hľadajte v srdci, nie medzi stenami"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "18. Rozhodol som sa byť otrokom vlastných snov, nie cudzích"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "19. Čakajte, vaša chvíľa nikdy nepríde"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "20. Víťazi sa sústredia na cieľ, nie na prekážky"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "21. Nebojte sa predstaviť a ukázať v čom vynikáte"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "22. Odhodlanosť a húževnatosť: piliere úspechu"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "23. Veľa ľudí žije v omyle, že vraj napredujú, pritom stagn…"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "24. Silní budujú seba, slabí sa chcú podobať"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "25. Strach sa prebúdza pri vstupe do neznámeho prostredia"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "26. Zdokonaľujte sa v tom, v čom chcete byť majstrom"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "27. Plánujte v mysli, nie nahlas"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "28. Od prírody sme každý deň starší, od nás závisí, či bude…"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "29. Nuda neexistuje. Je to len neschopnosť využitia voľného…"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "30. Ste už príliš ďaleko na to, aby ste sa vzdali"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "31. Ľudia sa na vás obrátia, keď niečo potrebujú. Zatiaľ čo…"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Mikail Nejms - ZMENASEBA vytvorený "32. Občas je lepšie istých ľudí opustiť, aby ste mohli lepš…"
pred 5 rokmi, 7 mesiacmi
Zobrazenie najnovších 30 aktivít