Slovenské príslovie #47581

„Priateľstvo blízko nepriateľstva býva.“

Slovenské príslovia

„Nevŕtaj, rozštiepiš!“

„Nemala baba roboty, obšívala vecheť.“


„Ani čert nie je taký čierny ako ho maľujú.“

„Kto má peniaze, má diabla, kto nemá, má dvoch.“

„Kto neunesie meč, seká jazykom.“

„Priateľstvo blízko nepriateľstva býva.“

„Nekrič hop, kým nepreskočíš.“

„Veselo sa berie, smutno sa vracia.“


„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

„Aká bolesť, taká masť.“

„Kto včas vstáva, vytiera si zuby, kto neskoro, vytiera oči.“

„Slepému neukazuj a hluchému nehovor.“


„Neplač keď zapadne slnko, lebo cez slzy neuvidíš hviezdy.“

„More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.“

„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“

„Aký učiteľ, taká škola.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 3453 citátov