Slovenské príslovie #45860

„Keď chceš mať čo tajného, drž u seba samého.“