Ruské príslovie #44623

„Láska nie je požiar, ktorý by sa dal uhasiť.“

Ruské príslovia

„Láska nie je požiar, ktorý by sa dal uhasiť.“

„Krm vlka ako chceš, vždy pozerá k lesu.“


„Pri lúčení si tri štvrtiny smútku ponechá ten, kto zostáva, a len štvrtinu si berie ten, kto odchádza.“

„Boh ide k tomu, kto k nemu prichádza.“

„Klebeta je ako uhoľ - keď nespáli, aspoň ušpiní.“

„Tvrdohlavosť je slabosť rozumu.“

„Keď muž pije, pol domu horí, keď žena – celý.“

„Kto sa všade cíti ako doma, ten nie je doma nikde.“


„Nie je hanba mlčať, keď nevieš čo povedať.“

„Šťastie je to, čo si človek sám vytvorí.“

„Špina z tváre sa dá zmyť, špinu z duše nezoškriabeš.“

„Hlúpeho sa nepýtaj, povie sám.“


„Daj peniaze, ubudne ich, daj vedomosti, pribudne ich.“

„Ak si muž, tak si slovo drž!“

„Veľké peniaze požierajú malé.“

„Ruky premôžu jedného, vedomosti tisíce.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 186 citátov