Fínske príslovie #43854

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

Fínske príslovia

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

„Nemôže nad druhým vládnuť ten, kto sám seba nevie ovládať.“


„Budú deti - bude chlieb.“

„Prvá láska je podobná prvému snehu.“

„Chlieb ber zemi, nie z úst iného“

„Krása je potrebná na svadbu, láska na každý deň.“

„V mladosti ženy milujeme – v starobe im rozumieme.“

„Muži žiarlia na svojich predchodcov, ženy na tých, čo prídu po nich.“