„Človek darmo hľadá odpoveď v tom, na čo si ešte otázku nepoložil“

—  Dominik Hufnágel

Reklama