„Najlepším učiteľom je život. Ten ťa na skúšky neposiela, ale priamo ich dáva.“

—  Dominik Hufnágel

Reklama