„Dobrí priatelia sú ako hviezdy. Nie vždy ich vidíme, no neustále tam sú“

—  Dominik Hufnágel

Reklama