„Nebojte sa postaviť za to, v čo veríte, hoci to znamená, že budete stáť sami“

—  Dominik Hufnágel

Reklama