Murphyho zákony strana 3

Murphyho zákony označujú širokú škálu rôznych výrokov či epigramov týkajúcich sa chybovosti a ľudského zlyhania, pomenované po americkom inžinierovi Edwardovi A. Murphym.

„Cohenov druhý zákon:
Ľudia sa delia do dvoch skupín: na skupinu morálnych a nemorálnych - rozdelenie vymysleli tí morálni.“

„Kovacova zahada:
Ak vytocite nespravne cislo, nikdy nie je obsadene.“


„Štyri dielenské zásady

1. Ten kľúč alebo vrták, ktorý práve potrebuješ, zo
súpravy určite chýba.
2. K práci potrebuješ najčastejšie tri ruky.
3. Zvyšné matice nikdy nepasujú na zvyšné skrutky.
4. Čím viac času venuješ na prípravu práce, tým väčší
chaos nastane, ak sa ti niečo nepodarí presne tak,
ako si chcel.“

„Detská relativita: V rýchle pohybujúcich sa vozidlách čas plynie pomalšie.“

„Perlsweigov zákon:
Komu ledva vyjde na nájomné, ten žije v podnájme. Komu zďaleka stačí na nájomné, ten žije z nájomného.“

„Peterov zastupiteľský zákon: Podrývaj ako krt, kopce sa už voľajako spravia.“

„Zákon pomsty:
Ak na niečom pracuješ a odložíš niektorý nástroj, pretože si myslíš, že ho už nebudeš potrebovať, budeš ho potrebovať.“

„Meyerov zákon:
Je veľmi jednoduché niečo zkomplikovať, zato býva značne komplikované niečo zjednodušiť.“


„Čím sú letáky v čakárni nudnejšie a staršie, tým dlhšie budete čakať.“

„Treningové zákony:
Taktika, ktorá sa osvedčí teoreticky, sa neosvedčí pri tréningu. Ktorá sa osvedčí pri tréningu, skrachuje pri zápase.“

„Murphyho povzbudenie: Najhoršie je to, čo je nepriateľom zla.“

„Feinbergova druhá zásada:
Pamäť si pamätá to, čo si chce pamätať jej majiteľ.“


„Murphyovská filozofia o zlom pive:
Usmievaj sa! Zajtra bude pivo u vás
v pivárni ešte horšie ako dnes.“

„Meredithov životný zákon pre študentov pripravujúcich sa na skúšku:
Všetkými silami taj pred svojim profesorom, že existuješ!“

„Autá v protismere nikdy nejazdia v skupinách za sebou, ale vždy s veľkými medzerami, aby si ich nemohol predbiehať.“

„Trhový zákon:
Ak sa zaujímaš o cenu tovaru a existuje len jediná ponuka, cena bude nezaplatiteľná.“